Kontaktní informace

Výrobní podnik:

AB Lignum s.r.o.
Petrovice 200
262 55 Petrovice u Sedlčan

Tel./Fax: +420 318856455
Email: p e t r o v i c e @ a b l i g n u m . c z

(dodací adresa pro materiál, objednávky, fakturaci a výrobní dokumentaci)

Vedoucí výrobního závodu:
Libor Štemberk
Tel.: +420 776647764
Email: s t e m b e r k @ a b l i g n u m . c z

Provozní vedoucí:
Ing. Václav Trča
Tel.: +420 774880881
Email: t r c a @ a b l i g n u m . c z


Dopravní dostupnost:
- po silnici č. 118 od Příbrami
- po silnici č. 105 od Sedlčan
- po silnici č. 105 od Milevska
Odbočka do provozovny je na silnici č.118, cca 50 m za značkou obec Petrovice (mapa 1, mapa 2)


Office Praha:
Na Botiči 5
106 00 Praha 10
Email: m a r o s @ a b l i g n u m . c z

Poštovní adresa:
AB Lignum s.r.o.
P.O.Box 42
140 21 Praha 4
Copyright © 2005 AB Lignum s.r.o.