Základní informace o společnosti

AB Lignum s.r.o.

Sídlo:
Horolezecká 926/20
102 00 Praha 10

IČ: 26198100
DIČ: CZ26198100

Reg.: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem Praha, oddíl C., vložka 78983


Provozovna Petrovice (Výrobní podnik):

AB Lignum s.r.o.
Petrovice 200
262 55 Petrovice u Sedlčan


Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 524050359 / 0800

IBAN: CZ07 0800 0000 0005 2405 0359
BIC: GIBACZPX


Copyright © 2005 AB Lignum s.r.o.